Uudised
|
Autor: Eesti Ajaloomuuseum
Koduõpetaja Pirital, Filmimuuseum ja Maarjamäe loss kutsuvad 2021. aastal 1. klassi astuvaid lapsi kooliks valmistuma!  
Ootame 2021. aasta sügisel kooliminevaid lapsi viiepäevasesse suvekooli BLUNK

Koduõpetaja Pirital, Filmimuuseum ja Maarjamäe loss on ühendanud jõud, et pakkuda suvekoolis osalevatele lastele arendavaid vabaaja- ja õppetegevusi; väärtustada kodulugu, haridust ja ettevõtlikku mõtteviisi;
tutvustada kohalikule kogukonnale Eesti Ajaloomuuseumis Maarjamäe kompleksis pakutavaid võimalusi; arendada pikaajalist vastastikust koostööd noorte huvitegevuse vallas.

Enda suvekoolides seisame hea laste füüsilise ning vaimse heaolu eest. Meie juhendaja viibib igal hetkel koos lastega ning aitab neil kõike suvekoolis pakutavat turvaliselt kogeda.

Tegeleme eesti keele, matemaatika, loodus- ja inimeseõpetuse, kunstiga ning muidugi laste sotsiaalsete-, õpi-, enesekohaste- ja mänguoskustega.

Täpsema info, päevakava ning registreerumisvõimaluse leiate SIIT.